11 ژوئن 2020

الگوریتم موش کور گوگل و پیامدهای آن

الگوریتم های گوگل در واقع همان قوانین و قاعده هایی هستند که برای جلوگیری از سرگردانی کاربر و بهتر شدن نتایج جست و جو مد نظر […]
فارسی